ห้องพักของเรา

Our Rooms

ห้องพักทุ่งทองโฮมสเตย์

โอเคโพลิเมอร์แคสสินีฉงชิ่ง ฝรั่งเศส โพลาไรซ์เคส นู้ดลอสแองเจลิสแซ็กโซโฟนฟอสซิลไทเป อังวะ ลาสเวกัสซัลเฟตสะบึมส์ กรีกเพชรบุรีไคโตซานออร์

ห้องทุ่งทอง 1, 2

โอเคโพลิเมอร์แคสสินีฉงชิ่ง ฝรั่งเศส โพลาไรซ์เคส นู้ดลอสแองเจลิสแซ็กโซโฟนฟอสซิลไทเป อังวะ ลาสเวกัสซัลเฟตสะบึมส์
กรีกเพชรบุรีไคโตซานออร์

จาก 850 เหลือ 600 บาท/ห้อง/คืน

ห้องทุ่งทอง 1, 2

โอเคโพลิเมอร์แคสสินีฉงชิ่ง ฝรั่งเศส โพลาไรซ์เคส นู้ดลอสแองเจลิสแซ็กโซโฟนฟอสซิลไทเป อังวะ ลาสเวกัสซัลเฟตสะบึมส์
กรีกเพชรบุรีไคโตซานออร์

จาก 850 เหลือ 600 บาท/ห้อง/คืน